Φυλακές & Φύλακες

Posted by next_day | Posted in | Posted on 11:36 π.μ.

"Φυλακή"...χώρος όπου κρατούνται άτομα που έχουν κάνει παρανομία...Αυτή είναι η ερμηνεία της "φυλακής" στα λεξικά.....Ένας ψυχρός ορισμός και τίποτα παραπάνω....
Όμως, η μόνη φυλακή που υπάρχει είναι αυτός ο χώρος;;

Σκέφτομαι πόσες φυλακές, υπάρχουν......

Πόσοι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, όσων αφορά τον ορισμό της λέξης "ελευθερίας" και όμως είναι φυλακισμένοι.Φυλακισμένοι σε σκέψεις........συναισθήματα....διλλήματα...σχέσεις......
Σχεδόν όλοι μας έχουνυπάρξει φυλακισμένοι σε διάφορες καταστάσεις....Και όλοι έχουμε έναν φύλακα....

Τον τυπικό δεσμοφύλακα στις φυλακές, έναν φύλακα άγγελο που μας φυλάει απο δυσάρεστες καταστάσεις, αγαπημένα πρόσωπα που με την συμβουλή τους μας "αποφυλακίζουν" απο την προσωπική μας φυλακή....Ευχαριστώ τον δικό μου φύλακα άγγελο....Ένα αγαπημένο πρόσωπο που έφυγε νωρίς απο την ζωή, αλλά την νιώθω πάντα δίπλα μου....


Comments (0)

Δημοσίευση σχολίου